Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Sportvereniging SV HV Schiedam wil een (sociaal) veilige honk en softbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier deze sport kan beoefenen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten zien te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact op met Mandy van Straaten en zij  gaat samen met jou op zoek naar een oplossing. Komen jullie  er samen niet uit, dan gaat zij  in overleg met jou, verder kijken wat er aan gedaan zou kunnen worden. Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten SV HV Schiedam over onacceptabel gedrag binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en seksuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.

Je kunt Mandy bereiken op vertrouwenspersoon@svhv-schiedam.nl