Skip to main content

Contributietarieven 2024

Wedstrijdsport Verenigingscontributie Bondsafdracht Huur shirt Totaal
Jeugd t/m 9 jaar € 129,30 € 20,70 € 15,00 € 165,00
Jeugd 10-12 jaar € 180,45 € 34,55 € 15,00 € 230,00
Jeugd 13-17 jaar € 200,45 € 34,55 € 15,00 € 250,00
Senioren vanaf 18 jaar € 221,45 € 78,55 € 15,00 € 315,00
Niet Spelend Lid € 54,30 € 20,70 € 75,00
Verenigingslid € 75,00 € 75,00
Vriend van Schiedam (donateur) € 25 € 25,00
Coach vergoeding € 75,00
Honkbal selectie toeslag € 30,00

Toelichting op de contributie tarieven:

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • De contributie voor de spelende leden is afhankelijk van het geboortejaar. Daarbij wordt gekeken naar de leeftijd die gedurende het verenigingsjaar wordt bereikt.
 • Het is in overleg met de penningmeester mogelijk om de contributie in 4 gelijke termijnen te betalen (maart / april / mei / juni).
 • Bij inschrijvijng van een lid in de loop van het jaar wordt op de contributie de volgende reductie toegepast:
  a) Bij inschrijvijng voor 1 mei geen reductie
  b) Tussen 1 mei en 1 augustus 20% reductie
  c) Na 1 augustus tot einde speelseizoen 50% reductie
  d) Na einde competitie 90% reductie
 • Verdere details rondom de contributie zijn terug te lezen in aftikel 11 van het Huishoudelijk reglement

Jeugdfonds

Naast behoud van leden is onze vereniging altijd opzoek naar nieuwe aanwas in alle teams.

Voor jeugdleden (onder 18) wordt benadrukt dat, in geval van weinig financiële ruimte binnen het gezin, er altijd mogelijkheden zijn om via het Jeugdfonds Sport en Cultuur gewoon lid te worden.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft tot doel om kinderen uit gezinnen met minder financiële middelen te ondersteunen zodat ook zij gewoon mee kunnen sporten. Laat dit dus geen belemmering zijn. SV&HV Schiedam staat hiervoor open en zal een dergelijk verzoek altijd vertrouwelijk behandelen.

Trots op onze partners & sponsoren!