Voortgang herindeling SV&HV Schiedam

Beste leden,

via deze weg willen wij als werkgroep Herindeling graag de leden informeren over de voortgang van de herindeling van de accommodatie.

Dinsdag 1 mei heeft de werkgroep weer om de tafel gezeten met de gemeente Schiedam en adviesbureau Begeleiding en Advies Sportterreinen (B.A.S.) uit Delfgauw. Het adviesbureau heeft ervaring met honkbalterreinen en is recent ook actief bij The Orioles in Bergschenhoek. Hieronder een kort overzicht van de voortgang en belangrijkste punten.

Programma van Eisen (PvE)

Samen met de gemeente Schiedam en het adviesbureau is het concept Programma van Eisen besproken. Het PvE wordt aangeboden aan aannemers.

  • Er is benadrukt dat veldverlichting op beide velden een must is. Wedstrijdverlichting voor het softbalveld is een eis, voor het honkbalveld een wens. Indien wedstrijdverlichting op het honkbalveld vanwege budget niet haalbaar is zal hier trainingsverlichting worden geïnstalleerd.
  • Ook nieuwe dugouts zijn een eis. Niet alleen voldoen deze niet aan het vademecum van de bond, ze voldoen ook niet aan de wensen van ons als vereniging. Nieuwe dugouts zijn echter heel erg duur en wij hebben aangegeven open te staan voor andere constructies, mits deze wel aan de afmetingen van het vademecum voldoen. Ze zullen hier in meedenken.
  • Er is afgezien van een beregeningssysteem. Ondanks dat daar oprecht de voordelen in gezien wordt, is het geen noodzaak. Het draaien van de velden met juiste afmetingen, veldverlichting, en dugouts zijn vanuit de werkgroep de harde eisen, al het andere is wisselgeld. Aangezien een beregeningssysteem best prijzig is, heeft de werkgroep besloten deze te laten vallen. De drainage daarentegen wordt wel vernieuwd. De huidige staat is niet voldoende om te laten liggen c.q. te renoveren.

Planning

Gezien het tijdspad wanneer de velden ingezaaid worden (in de herfst) moet rekening worden gehouden met mogelijkheid dat het veld niet gebruikt kan worden aan het einde van het seizoen, aan het begin van het nieuwe seizoen of beide. Dit heeft met name te maken met de weersomstandigheden. Hoe natter/kouder de winter, des te langer duurt het proces. Ook daarom geldt dat hoe eerder de aannemer aan de slag kan dit seizoen, hoe beter. Gezien de bouwvak en de voorbereiding is de verwachting dat medio september de werkzaamheden zullen beginnen. De gehele projectgroep streeft naar 1 september. Zodra de aannemer bekend is zal er nog een gesprek worden ingepland om de planning af te stemmen.

Gezien de betreffende planning is aannemelijk dat inkomsten misgelopen gaan worden en/of dat er extra kosten worden gemaakt voor het huren van velden en zalen. Er is een compensatieregeling met de gemeente afgesproken welke door het bestuur verder zal worden afgehandeld. De compensatie wordt achteraf met elkaar bepaald zodra inzichtelijk is wat precies is misgelopen danwel gehuurd.

Wel is aangegeven dat september zeer reëel is om te beginnen aan de verbouwing. Om hen zoveel mogelijk vrijheid te geven is besloten om alvast te beginnen met het verzetten van de thuiswedstrijden vanaf september. Ook wordt alvast nagedacht over de trainingsmogelijkheden in die periode. Het bestuur zal dit samen met de HSC verder oppakken.

Tekening

Op korte termijn zal er een tekening van de herindeling worden opgehangen in de gang van de kantine. Dan krijgt iedereen een beeld van de gewenste situatie. Situatieschets: het honkbalveld krijgt een afmeting van 100 – 115 – 100 meter en de backstop komt ongeveer gelijk aan de rand van het terras aan de zijkant van de kantine. Het softbalveld krijgt een afmeting van 70 meter en het achterhek zal zoveel mogelijk tegen de bosrand worden geplaatst. De slagrichting is richting het ziekenhuis. Achter het nieuwe softbalveld zal een trainingsveld herrijzen met alle afstanden jeugd en senioren honkbal en softbal. Achter het honkbalveld komt een minitrainingsveld. Zover nu bekend blijven de backstops en dugouts van het jeugdveld staan voor mogelijkheid tot schuilen en bescherming. Wellicht is dit veld niet groot genoeg voor een binnenveld, maar er kan altijd iets handigs mee worden gedaan welke voor latere invulling is. Tussen het softbalveld en de kantine (het huidige rechtsveld honkbalveld) zal naar alle mogelijkheden een BeeBallveld worden uitgezet. Het adviesbureau gaat nu verder aan de slag met de nieuwe tekeningen. De speakertorens, de drainage en de looppaden moeten namelijk nog ingetekend worden.

Doemscenario

Het blijft altijd een mogelijkheid dat er ook voor deze verbouwing geen aannemer gevonden gaat worden. Zoals aangegeven tijdens de laatste ALV wordt dan de huidige accommodatie gerenoveerd en voorzien van verlichting, nieuwe dugouts en goede drainage. Het is dan aan de gemeente om de wijk en de scouting te informeren dat de veiligheid niet verbetert is.

Recht van opstal

Na de oplevering van de accommodatie zal de gemeente met het bestuur in gesprek gaan over het recht van opstal. Dit zal nog een flinke kluif worden, daar aan de kantine nog best flinke gebreken zijn aangetroffen. De gemeente is daarbij wel enorm meewerkend en wil graag samen tot een goede oplossing komen. Aan alle keuzes kleven namelijk voor- en nadelen voor beide partijen. Dit wordt na de oplevering van de nieuwe accommodatie opgepakt en daar zal uitgebreid de tijd voor worden genomen om een goede keuze te maken.

Prettige samenwerking

De werkgroep wil de leden ook via deze weg benadrukken dat de samenwerking met de gemeente Schiedam en het adviesbureau zeer prettig verloopt. De gemeente staat positief tegen ontwikkelingen, denkt graag mee en is ook vanuit een veiligheidsfactor voor de omliggende buurt en scouting voornemens om de velden te draaien.

Openstaande acties

  • HSC starten met verzetten van thuiswedstrijden
  • Vervolgafspraak met de gehele projectgroep over vier weken
Namens de werkgroep Herindeling,
Aad Deuze
Ger Droog
Mitchell Korpel