VERENIGING

BESTUUR

Voorzitter | Ferry Jansen
Penningmeester | Joop Groen
Secretaris | Veronique van Sliedregt
Ledenadministratie |  Veronique van Sliedregt
Bestuurslid algemene zaken | Sander Bol
2e penningmeester | Guus Melchers
2e secretaris | Open
Externe relaties (herontwikkeling veld) | Mitchell Korpel
Algmene e-mail | bestuur@svhv-schiedam.nl

HONK- EN SOFTBAL COMMISSIE

Technisch beleid softbal | Open
Technisch beleid honkbal | Michel Vervloet senioren, Jeugd: vacature (nu HSC)
Wedstrijdsecretariaat Honkbal | Chantal Moring
Wedstrijdsecretariaat Softbal/scheidsrechter coördinator | Monique Zagwijn
Coördinator Honkbal | Desiree van Ee
Coördinator Beeball | Mariska Plugge
Materiaalman | Michel Vervloet
Algmeen e-mail | hsc@svhv-schiedam.nl

VELDCREW

Commissielid | (Ome) Toon Buurman
Commissielid | Aad Deuze
Commissielid | Ger Droog
Commissielid | Ger Hartman
Commissielid | Jan Harte
Algemene e-mail | veldcrew@svhv-schiedam.nl

De veldcommissie is elke maandag, woensdag en vrijdag op het veld actief van 8:00 – 12:00. Ze kunnen altijd extra handen gebruiken, dus mocht je iets binnen deze momenten voor de club willen betekenen, ben je van harte welkom.

KANTINECOMMISSIE

Kantinecommissie | Aad de Groot, Ger Hartman
Algemene e-mail: kantinecommissie@svhv-schiedam.nl

SPONSORCOMMISSIE

Aanspreekpunt commissie | Mitchell Korpel
Sponsorwerver | Joop Groen
Sponsorwerver | Open
Algemene e-mail: sponsoring@svhv-schiedam.nl

COMMUNICATIE

Webbeheerder | Irma Feenstra
Nieuwsbrief | Desiree van Ee en Irma Feenstra
Social Media en Externe media | Mitchell Korpel en Veronique van Sliedregt
Algemene e-mail: NOG GEEN EMAIL?

  • Alle input voor op de website en/of in de nieuwsbrief kan verzonden worden naar Irma Feenstra. Zij zal zorgdragen dat het verwerkt wordt.
  • Alle input voor in kranten of andere externe bronnen kan verzonden worden naar Anke Vroon. Zij zal zorgdragen dat het verwerkt wordt.
  • Facebook is een ‘vrij’ medium. Alle leden hebben de ruimte om daar informatie op te vermelden. Mitchell Korpel houdt toezicht op de inhoud.

 

EVENTS

2 daags Pre-Season toernooi | Honkbal- en softbalcommissie
Pinkstertoernooi | Honkbal- en softbalcommissie
Jeugdreis | Team Jeugdreis
Bedrijventoernooi | Sponsorcommissie
Familietoernooi | Aad & Shannon de Groot
Eindfeest | Aad & Shannon de Groot
Sinterklaasfeest | Open
Oliebollenklaverjassen | Mitchell Korpel