Lidmaatschap

CONTRIBUTIE­TARIEVEN 2022

 

Wedstrijdsport
Jeugd t/m 9 jaar* € 125,00
Jeugd vanaf 10 t/m 12 jaar* € 180,00
Jeugd vanaf 13 t/m 17 jaar* € 200,00
Senioren vanaf 18 jaar* € 250,00

* = leeftijd die in 2022 wordt bereikt

 

Overigen
Niet-spelend lid € 62,50
Verenigingslid € 62,50
Vriend SV&HV Schiedam € 25,00

 

Toeslagen
Huur Schiedamhesje € 15,00
Toeslag selectielid honkbal € 30,00

PROEFTRAINING BIJWONEN

Alle geïnteresseerden kunnen 4 keer gratis meetrainen om te kijken of het wat voor hen is. Stuur een mail naar Interesse@svhv-schiedam.nl voor meer informatie omtrent de proeflessen.

VOUCHER JEUGDSPORT­FONDS

Diverse leden hebben dit jaar al gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om kinderen van ouders met een laag inkomen toch de mogelijkheid te geven te sporten. Middels een voucher wordt (een deel van) de contributie vergoed aan de vereniging. Op deze manier kan het kind toch onbezorgd sporten! Ook voor het aankomende jaar kan er gebruik gemaakt worden van de sportvoucher.

Voor meer informatie zie de website https://www.schiedam.nl/jeugdfonds of download de folder.

BELANGRIJKE CONTRIBUTIE­AFSPRAKEN

Bij inschrijving van een lid in de loop van het jaar wordt op de contributie de volgende reductie toegepast:

a. Bij inschrijving voor 1 mei geen reductie
b. Tussen 1 mei en 1 augustus 20% reductie
c. Na 1 augustus tot einde speelseizoen 50% reductie
d. Na einde competitie 90 % reductie.
(…)

Bij beëindigen van het lidmaatschap in de loop van het jaar vindt géén restitutie plaats van reeds betaalde contributie. Indien bij opzegging van het lidmaatschap nog contributie verschuldigd is, wordt de opzegging en een eventuele overschrijving niet eerder geëffectueerd dan nadat de contributieschuld is voldaan.

Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van een individueel lid een bijzondere reductie op de contributie toe te staan dan wel kwijtschelding te verlenen, indien daarvoor naar haar oordeel voldoende zwaarwegende argumenten bestaan.

De penningmeester kan op verzoek van een lid een afwijkende betalingsregeling overeenkomen