INFORMATIE

LET OP : adres voor Tom tom : Groenoordhal 1,  Schiedam, Parkeer terrein.

Loop onder de A 20 door bij de linker tunnel, vervolgens sla je linksaf het fietspad op, dan vindt je ons rechts (halverwege de laan).

VOLG ONS

ONS ADRES

SV & HV Schiedam
Burg. van der Lippad 1
3119 JK Schiedam

info@svhv-schiedam.nl

CORRESPONDENTIEADRES

Postbus 4077
3102 GB Schiedam

 

INSCHRIJFFORMULIER

INSCHRIJFFORMULIER

Hieronder treft het inschrijfformulier aan. Vul deze volledig in en druk aan het einde op verzenden. U ontvangt vervolgens een bevestiging van onze ledenadministrateur of secretaris. Bent u onder de 18 jaar? Vul dan het formulier in samen met een ouder/verzorgende.

 • Uw contributiefactuur, nieuwsbrieven en overige correspondentie worden naar het door u opgegeven e-mail adres gestuurd. Geef al uw mutaties dan ook tijdig door aan leden.svhvschiedam@gmail.com.
 • Jonger dan 18?

 • Bent je jonger dan 18? Vermeld dan hier de contactgegevens van een ouder/verzorgende.
 • Voor de ledenadministratie en het wedstrijdformulier van de bond zijn wij verplicht een pasfoto te uploaden. Let op: Het bestand kan niet groter zijn dan 2 MB en enkel .gif, .jpg en .png worden geaccepteerd.
 • Contributievoorwaarden

  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in januari. Na de ALV ontvangt u een contributiefactuur van de penningmeester per mail.
  • De huidige contributietarieven kunt u lezen op de volgende pagina: www.svhv-schiedam.nl/content/lidmaatschap
  • De contributie dient voor 1 april te worden voldaan. Tot 1 maart zijn er betalingsregelingen te treffen met de penningmeester. Voorstel voor een betalingsregeling geschied per mail aan penningmeester@svhv-schiedam.nl.
  • Indien de contributie niet is voldaan na 1 april of dat er niet aan de betalingsregeling wordt gehouden, is het lid niet speel- en traingerechtigd (ook niet voor oefenwedstrijden).
  • Indien de contributie na 1 juni nog steeds niet is voldaan wordt de contributie overgedragen aan een incassobureau.
  • Voor leden die zich later in het seizoen inschrijven worden persoonlijke afspraken gemaakt omtrent de contributiebetaling.
 • Vrijwilligerswerk seniorleden

 • Ik ben mij er van bewust dat lid zijn van S.V. en H.V. “Schiedam“ rechten en plichten met zich mee brengt. Ik zal dan ook mijn verantwoordelijkheid dragen wanneer mijn aanwezigheid gewenst wordt voor bar- en scheidsrechtersdiensten een aantal maal per jaar. Op deze manier kan ik – en kunnen overige leden – op een zo prettig mogelijke manier de sport uitoefenen. Ik ben het er mee eens dat een vereniging valt of staat met de inzet van alle leden. Elke kleine bijdrage – in welke mate dan ook – draagt bij aan een gezonde sport- en verenigingsomgeving. Ik ga er van uit dat deze verantwoordelijkheden door de organisatie van SV & HV Schiedam gelijkmatig onder de leden worden verdeeld.
 • Vrijwilligerswerk jeugdleden

 • Als ouder(s) van een jeugdlid van S.V. en H.V. “Schiedam“ ben ik mij er van bewust dat dit rechten en plichten met zich mee brengt. Ik zal dan ook participeren in het vervoer naar uitwedstrijden en mijn verantwoordelijkheid dragen wanneer mijn aanwezigheid wordt gewenst voor barwerkzaamheden. Op deze manier kan/kunnen mijn kind/kinderen – en kunnen overige jeugdleden – op een zo goed mogelijke manier hun sport uitvoeren. Ik ga er van uit dat deze verantwoordelijkheden door de organisatie van SV & HV Schiedam gelijkmatig onder de leden worden verdeeld.
 • Kunt u aangeven waarvoor wij uw kennis of kunde binnen de vereniging in kunnen zetten?
 • In deze nieuwsbrief staat belangrijk maar vooral leuk nieuws over onze vereniging.