Sponsoring - One for All, All for One!

Wat zou een vereniging zijn zonder zijn sponsoren? De sport ontwikkelt zich razendsnel en een hedendaagse sportvereniging is niet meer alleen een plek om de gezamenlijke passie voor een bepaalde sport te delen. De moderne sportvereniging is niet alleen een plek om te sporten, maar ook een plek om te ontmoeten, te netwerken en te ontspannen. Daarnaast wordt er ook steeds meer een maatschappelijk bijdrage verwacht van sportverenigingen richting zijn omgeving. Hoe graag wij als vereniging ook ons steentje willen bijdragen aan een goed klimaat voor zijn leden en de omgeving, een sportvereniging draait nog steeds op zijn vrijwilligers. Waar zouden wij moeten zijn zonder deze krachten?

Het draaiende houden van een vereniging vraagt niet alleen veel van zijn leden en vrijwilligers, maar vraagt ook om een sterke financiele huishouding. Een huishouden die wordt gevormd door contributieinkomsten, barinkomsten en sponsorinkomsten. Met name dit laatste onderdeel kan voor onze vereniging van grote waarde zijn. In principe worden alle kosten gedekt door middel van de contributieinkomsten en barinkomsten. Alle sponsorinkomsten vormen voor de vereniging dan ook kapitaal om investeringen te kunnen doen. Investeringen zoals de aanschaf van nieuw materiaal, onderhoud aan het complex of de ambitie om met de selecties en jeugdteams op een hoger plan te acteren.  

Wij kunnen dan ook alle steun van ondernemers goed gebruiken. Maar, zo snel als de sport zich ontwikkeld, zo snel ontwikkeld de sponsoring met zich mee. Een sponsor wil zich niet 'zomaar' conformeren met een vereniging, maar wil inzicht hebben in wat er gebeurd met het geld, zich betrokken voelen bij de vereniging en erkenning krijgen voor zijn deelname. SV&HV Schiedam deelt deze gedachtengang en met trots presenteren wij dan ook ons (hernieuwd) sponsorplan! Op de volgende tabbladen kunt u uw vorm van bijdrage zelf uitkiezen en u ziet direct wat de gehele opzet is van de mate van sponsoring en wat u ervoor terugkrijgt. Transparanter kan het niet. 

Voor elke sponsor is er wel een vorm van sponsoring. Of u nu mogelijkheden ziet om ons financieel te ondersteunen of door middel van het beschikbaar stellen van producten en/of diensten, alles is bij ons mogelijk. En in onze visie hebben we ook nagedacht over de hoogte van sponsoring. Deze hebben we namelijk zo toegankelijk mogelijk gehouden. Want, zo vinden wij, zien wij liever 10 kleine sponsoren dan 1 grote. Zo verbinden we de visie van onze vereniging direct met onze visie voor sponsoring, namelijk: 'Plezier is de maatstaf voor prestatie'. Hoe meer we samen kunnen bereiken en met elkaar veel plezier kunnen maken, hoe meer mogelijkheden er ontstaan!

Team Sponsoring

sponsoring@svhv-schiedam.nl