Herindeling accommodatie

Via deze pagina wil de Werkgroep Herindeling graag alle geïnteresseerden op de hoogte houden rondom de herindeling van de accommodatie.

Tijdens de ALV van januari 2017 heeft de Werkgroep Herindeling (Mitchell Korpel, Aad Deuze, Aad de Groot, Ger Droog) de stand van zaken gepresenteerd. Hieronder een korte uitlichting:

De Schiedamse gemeenteraad heeft in de zomer van 2016 ingestemd met de begroting van College van Burgemeester en Wethouders van Schiedam. In deze begroting zit verwerkt de herindeling van de accommodatie van SV&HV Schiedam. In december 2016 is het budget voor de herindeling van de accommodatie officieel toegekend aan projectleider Harm Niersman.

De werkgroep Herindeling maakt onderdeel uit van de bouwcommissie. Harm Niersman is door de gemeente aangesteld als projectleider van de bouwcommissie. Overige deelnemers van de bouwcommissie zijn de toekomstige aannemer, Synarchis (gespecialiseerd in dit soort trajecten) en overige partijen die ingeschakeld zullen worden voor advies zoals Irado.

De veldcrew is in de wintermaanden op bezoek geweest bij Euro-Stars en Zwijndrecht om ervaringen op te doen. De Werkgroep Herindeling heeft op basis van eigen wensen en de ervaringen een wensenlijst omschreven. Begin februari heeft de bouwcommissie een meeting gehad waarbij de wensen van de vereniging in kaart zijn gebracht. Denk hierbij aan verlichting op beide velden, ruime dugouts, stroomvoorziening bij slagtunnels, mate van bestrating, etc.

Alvorens het tot (ver)bouwen komt gaat er nog een uitgebreid proces aan vooraf. Synarchis schrijft een bid uit voor aannemers. De aannemer met het beste voorstel (een combinatie van geld, proces en rekening houdend met wensen) zal het project mogen uitvoeren. Er volgen dan nog enkele juridische, wettelijke en voorbereidende stappen. Waaronder de aanvraag van een omgevingsvergunning en de mogelijkheid voor de omgeving om hier op te reageren.

Op dit moment is Synarchis bezig met het gehele bidproces. Naar verwachting zal er over een maand of twee een beslissing zijn gevallen. Op deze pagina tref je t.z.t. meer informatie aan.

Vragen staat altijd vrij: mitchellkorpel@live.nl

Namens de gehele werkgroep